Verkar för ett sundare samhälle
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund, bildades 1971 genom en sammanslagning av de tre studieförbunden inom Godtemparorden, Nationaltemplarorden och Blåbandsrörelsen. Solveig Nyberg på NBV Norrbotten berättar att förbundet är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt och att de vill vara en förändrande kraft i samhället inom vissa områden.
- Det vi framför allt riktat in oss på är alkohol- och drogrelaterade frågor, integration och folkhälsa samt internationella frågor, berättar Solveig.

Genom sina 16 medlemsorganisationer över hela landet anordnar förbundet föreläsningar, studiecirklar och kulturarrangemang inom en mängd områden. På NBV Norrbotten hittar man just nu cirklar inom så vitt skilda områden som språk, teknik, hantverk, matlagning, musik, natur, teater och dans samt alkohol och droger.
- Så vi har ett ganska brett utbud, konstaterar Solveig. Men vi tar gärna emot förslag på ytterligare kurser och är också intresserade av att hitta fler cirkelledare i Norrbotten.


NBV Norrbotten

Bransch:
Studieförbund

Telefon: 0921-146 77
Fax: 0921-146 77


Email:
solveig.nyberg@nbv.se

Hemsida:
www.nbv.se

Adress:
NBV Norrbotten
Box 115
78121 Borlänge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN